bbe Moldaenke

bbe Moldaenke fluorometrit ovat klorofyllin mittaukseen perustuvia leväanalysaattoreita. Laitteilla voidaan määrittää klorofyllipitoisuuden lisäksi samanaikaisesti eri levien pitoisuuksia ja tutkia fotosynteesiä. Mallistosta löytyvät kannettavat mittalaitteet maastossa tapahtuviin mittauksiin, laboratoriomittalaitteet ja jatkuvatoimiset mittalaitteet mittausasemille.

bbe Moldaenke biomonitorit mittaavat vedestä ihmisille ja muille eliöille haitallisten aineiden ja yhdisteiden pitoisuuksia. Biomonitorien myrkyllisyysmittaus perustuu pohjimmiltaan eliöiden, kuten kalojen, vesikirppujen tai levien selviytymiseen näytevedessä. Laitteet tarkkailevat jatkuvasti eliöiden ominaisuuksia ja käyttäytymistä. Poikkeavuudet esimerkiksi eliön kasvussa, uintisyvyydessä tai uintinopeudessa indikoivat vedenlaadun muutosta. Dynaamiset testit tarjoavat mahdollisuuden jatkuvatoimiseen veden laadun seurantaan.

Katso valmistajan sivut

 

Powered by Whitestone