Synspec

Euroopan suurkaupungeissa on bentseenin, tolueenin ja ksyleenin pitoisuudet korkeammat ja jatkuvatoiminen mittaaminen yleistä toisin kuin syrjäisessä puhtaassa Suomessa.

Synspec tunnetaan "jyränä" niissä projekteissa yli 800 BTX-analysaattorin toinittajana.

Synspec soveltuu esimerkiksi taustametaanin mittaamiseen, otsonin precursoreihin tai metyylimerkaptaanin eli "rahanhajun" mittaamiseen.Selluteollisuuspaikkakuntien "rahanhaju" on sikäli ongelmallinen ympäristöhaitta, että ihmisen nenä on sille poikkeuksellisen herkkä- mutta Synpec on vielä herkempi.

Synspec toimittaa analysaattoreita myös räätälöitynä asiakkaan mittaustarpeisiin.  

Katso valmistajan sivut

Laitteet ja tekniikka

GC ALPHA

Lue lisää

GC955

Lue lisää
Powered by Whitestone